Udruženje URBAN realiziralo je od 2007. godine do danas nekoliko projekata, te organizovalo više izložbi, koncerata, književnih večeri. Projekti Udruženja predstavljani su u nekoliko bh. gradova, te u Švedskoj, Norveškoj, San Marinu, Makedoniji i Danskoj.

Najveći projekt je svakako izrada dvojezične foto-monografije “Sarajevo – moj grad, mjesto susreta” na kojem je od 2007. do 2010. godine radilo 15-ak umjetnika i stručnih saradnika. Autor monografije je Jasminko Halilović, a koautori su Nihad Kreševljaković (tekst), te Haris Čalkić, Zijah Gafić, Milomir Kovačević i Anida Krečo (fotografije). Dizajn potpisuju Imelda Ramović i Mirel Hadžijusufović.

Poznata je i borba članova Urbana za afirmaciju i zaštitu Sarajevskih ruža, specifičnog spomenika iz vremena opsade Sarajeva.

U toku je izrada turističkog vodiča “Sarajevo – mjesto susreta” koji se bazira na spomenutoj foto-monografiji.

Također, u toku je i posljednja faza realizacije projekta “Djetinjstvo u ratu” kojem je doprinos dalo 1.600 ljudi iz 35 država svijeta.

U okviru Udruženja djeluje i fotografski portal Fotografija.ba koji je sa preko 800 članova iz cijele BiH najveća fotografska zajednica u državi.

Osim spomenutih projekata, Udruženje je bilo organizator ili suorganizator nekoliko koncerata, izložbi, projekcija i sl.